“Aandacht werkt!” mindfulness op scholen.

Een acht- tot tien weekse aandachttraining voor kinderen en jongeren van 4 t/m 14 jaar

Kinderen en jongeren krijgen tegenwoordig veel prikkels te verwerken. Prikkels van binnen en prikkels uit de buitenwereld. Om zichzelf goed staande te kunnen houden in deze tijd en om beter mee te kunnen doen in de groep/bij de les is het fijn als kinderen en jongeren in staat zijn om zelf te kunnen ontspannen en vaardigheden kennen om “een hoofd vol gedachten” tot rust te kunnen brengen.

Eline Snel ontwikkelde de ”Aandacht werkt!” training voor het basis- en het voortgezette onderwijs. Inmiddels hebben al meer dan 6000 kinderen in Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en Hong Kong de training gevolgd.

Net zoals bij trainingen voor volwassenen zijn bij kinderen de effecten van de aandachttraining:

  • verhoging van de concentratie
  • afname van impulsief gedrag
  • toenemende vaardigheid om met emoties, frustraties en stress om te gaan( o.a. bij spreekbeurten en toetsen)
  • verbeteren van het geheugen
  • aardiger zijn voor jezelf en anderen, waardoor er een positiever pedagogisch klimaat ontstaat en pestgedrag kan verminderen
  • meer plezier, balans en energie
  • langdurige en waarneembare afname van klachten zoals piekeren en slapeloosheid

Duur en inhoud van de training

Gedurende 8 weken(basisonderwijs) of 10 weken(voortgezet onderwijs klas 1 en 2) worden de kinderen getraind in het leren “aandachtig zijn”. Er wordt gebruik gemaakt van 3 verschillende hand- en werkboeken voor de leeftijdsgroepen 5 t/m 14 jaar. Tijdens de lessen van 30 á 45 minuten worden onderwerpen zoals observeren en concentreren, luisteren naar je lijf, de denktank en de piekerfabriek, behandeld. De trainer komt één keer per week keer op een vaste dag en tijd in de klas. Op de andere schooldagen oefent de leerkracht in het basisonderwijs zelf 10 minuten per dag met de klas. Hiervoor is voor het basisonderwijs een speciale leengids beschikbaar. Het lesmateriaal is afwisselend en spreekt kinderen en jongeren aan. Het bevat verhalen om naar te luisteren, schrijf- en bewegingsoefeningen en er is ruimte om na te praten over de ervaringen van de kinderen. Voor kinderen en jongeren zijn “stil leren zitten als een kikker; de spaghettitest,de aandachtspier trainen en de pauzeknop om even bij tanken” helpende beelden. De training is geschikt voor kinderen en jongeren met of zonder diagnose.

Informatie en contact

Als u als leerkracht, IB-er of schooldirecteur meer informatie wilt over mindfulness in de klas, in kleine groepjes of individueel dan bied ik graag vrijblijvend een gesprek aan. Tijdens het gesprek kan ik meer informatie geven over de inhoud en opbouw van de training, de werkboekjes, de samenwerking met de leerkracht, privacy, voorlichting aan ouders en/ of team en de kosten. Het is ook mogelijk om tijdens ouderavonden bij u op school een voorlichting te geven over de training “Aandacht werkt!” en mindfulness.

Naast dat er trainingen aan een hele klas of groep aangeboden worden kan Young minds & more individuele of kleinere groepstrainingen op scholen verzorgen.

Als u vragen heeft of een kennismakingsgesprek aan wilt vragen, kunt u dit doen via het contactformulier of per telefoon.