Intelligentie-onderzoek met de WISC- III voor kinderen en jongeren van 6-16 jaar.

Een intelligentieonderzoek geeft een beeld van de cognitieve mogelijkheden van een kind/jongere. Soms kunnen daar vragen of twijfels over zijn.” Komt er wel uit wat er in zit”, “waarom kan hij/zij die taak niet goed maken”? Een intelligentieonderzoek kan helpen om meer zicht te krijgen op wat u zou kunnen verwachten qua niveau van uw kind.

Bij Young minds & more wordt gewerkt met de WISC-III, een COTAN goedgekeurde intelligentietest voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Een intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel de aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Uit het intelligentieonderzoek komt een intelligentieprofiel naar voren, met een analyse van sterkte- en zwaktepunten.

Het intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2 -2½ uur en wordt in één dagdeel afgenomen, bij voorkeur in de ochtend. De meeste kinderen vinden het een leuk onderzoek om aan mee te werken.

Een intelligentieonderzoek kan worden ingezet:

  • Bij vragen over het ontwikkelingsniveau van uw kind; en vragen over welke begeleiding passend is.
  • Als second opinion , bijvoorbeeld na tegenvallende resultaten van de NIO-test (de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) of Citotoets
  • Bij leerproblemen waarbij dient te worden vastgesteld of uitgesloten is dat deze gerelateerd zijn aan de capaciteiten van uw kind
  • Bij een schoolkeuze waarbij nog niet duidelijk is welk niveau het beste past
  • Bij een mogelijke toelating tot het Leonardo-onderwijs of plus klas
  • ­Aanvragen van een ”rugzakje” of verlenging PGB

Werkwijze

In een intake wordt samen de hulpvraag vastgesteld. Hoe het onderzoek daadwerkelijk wordt opgebouwd, is afhankelijk van de hulpvraag en leeftijd of van eventueel eerder afgenomen onderzoek. Het onderzoeksverslag dat u krijgt bevat niet alleen de intelligentiescores, maar ook een observatie, profielanalyse, conclusie en praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt. Ook zal er na het onderzoek een adviesgesprek plaatsvinden.

Tarief

De kosten voor het intelligentieonderzoek bedragen €480,- met een uitgebreid verslag en adviesgesprek. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor een heronderzoek of herindicatie kan in overleg ook gekozen worden voor een beperkt verslag met een omschrijving van de afgenomen subtests; scores per subtests, het performale-, verbale- en totale IQ. Dit verslag wordt u toegestuurd en telefonisch besproken. De prijs hiervoor is €395,-.