Training voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar met psychosociale of psychiatrische problematiek, individueel of in een kleine groep van 3 deelnemers.

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren, waarbij het belangrijk is om extra rekening te houden met specifieke problemen, zoals AHDHD of autisme spectrum problematiek kan in overleg met ouders een Mindful Extra training gegeven worden.

ProgrammaPraktijk Young Minds & More

Naast het gestructureerde programma is er meer ruimte voor het geven van individuele instructies en begeleiding, waarbij rekening gehouden wordt met de individuele mogelijkheden van de deelnemers. Er is extra aandacht voor hoe de kinderen en jongeren in het dagelijks leven het geleerde kunnen toepassen.

Extra coaching

Ouders krijgen bij deze training intensievere coaching in hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het oefenen. Voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblematiek is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan het oefenen en aan hoe het geleerde ook thuis en op school gebruikt kan worden.