Het VRIENDEN-programma voor kleuters, kinderen en jongeren van 4-16 jaar.

Sommige kinderen en jongeren voelen zich meestal zelfverzekerd en vrolijk. Bij anderen is dat minder vanzelfsprekend. In het ‘Vriendenprogramma’ wordt deze kinderen en jongeren geleerd om met hun angst om te gaan, meer vertrouwen in zichzelf te krijgen en zelfverzekerder te worden. Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters, kinderen en jongeren met angstklachten.

Doelgroep en doel

Het Vriendenprogramma is geschikt voor kinderen en jongeren van 4-16 jaar met angstklachten. Het kan hierbij gaan om allerlei angstklachten, zoals bijvoorbeeld faalangst en sociale angst. Het programma leert kinderen om angst signalen van hun lichaam te herkennen en vaardigheden te ontwikkelen om met deze angsten om te gaan en ze aan te pakken. Het vriendenprogramma is er op gericht om de emotionele veerkracht en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren te vergroten en stimuleert het contact met leeftijdgenoten.

Kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar bestaat het programma uit 10 bijeenkomsten van 50 minuten met speelse, leuke oefeningen, die ontwikkeld zijn om hun emotionele veerkracht te vergroten. Met deze oefeningen wordt jonge kinderen geleerd hoe ze met angstige, maar ook met boze of verdrietige gevoelen om kunnen gaan. Door middel van diverse leuke oefeningen (bewegen, tekenen, zingen) wordt aan de volgende thema’s gewerkt:

  • aangaan van sociale contacten: oogcontact maken, glimlachen, duidelijk praten, een dappere houding aannemen; leren hoe je vrienden kunt maken, een goede vriend(in) kunt zijn
  • het herkennen van eigen gevoelens en die van anderen
  • ontspanningsoefeningen leren toepassen en afleidende dingen doen om je goed te voelen
  • het vervangen van negatieve (rode) gedachten door positieve (groene) gedachten
  • aan de hand van stappenplannen oefenen met moeilijke situaties, die angstige, boze of verdrietige gevoelens oproepen.
  • jezelf belonen voor dapper gedrag

Kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en jongeren van 12-16 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar en jongeren in de leeftijd van 12- 16 jaar jaar bestaat het programma uit 10 bijeenkomsten van een uur en twee boosters na één en drie maanden. Bij de training hoort een werkboek met uitleg, opdrachten en formulieren voor thuisoefeningen. Elke letter van het woord VRIENDEN staat voor een vaardigheid die de kinderen/jongeren aangeleerd krijgen. Vaardigheden die aan bod komen zijn: herkennen van lichaamssignalen van angst, ontspannings- en ademhalingsoefeningen, het leren omzetten van niet- helpende gedachten naar helpende gedachten, probleemoplossende vaardigheden, positief gesprek met jezelf, het aanpakken van angstgevoelens met een stappenplan en het uitbreiden van sociale contacten. Voor middelbare scholieren zijn er oefeningen voor conflictoplossing, manieren van reageren en het vergroten van zelfvertrouwen.

De training start bij voldoende aanmeldingen( minimaal drie kinderen) De kosten voor de groepstraining zijn €225,- ( 4-7 jaar) en €275,- ( 8-16 jaar) euro inclusief intake, werkboek en evaluatie.
Het is ook mogelijk om het traject individueel te volgen. De kosten voor de individuele training inclusief intake, werkboek en evaluatie zijn €325,- (4-7 jaar en €375,- (8-16 jaar)

Kinderen/jongeren die de training gedaan hebben zeggen:

“Ik ben niet de enige, die niet alleen durft te slapen”

“Ik kan nu omdenken, met helpende gedachten”.

Contact

Voor vragen of overleg kunt u altijd contact opnemen per mail, telefoon of het contactformulier gebruiken. Young minds & more beantwoordt telefoontjes en mail binnen 2 werkdagen.