Kinderen met faalangst denken vanuit een negatief zelfbeeld. De vrees dat iets mislukt, bepaalt hun denken. Ze zijn gefixeerd op het negatieve en geloven te weinig dat ze iets goed kunnen doen. Dit zie je bijvoorbeeld terug bij het maken van een toets, het houden van een spreekbeurt en het maken van vrienden (“Ik kan het toch niet”, “Ze zullen me vast uitlachen”, “Niemand vindt me aardig”).

Doelgroep

De training ‘je bibbers de baas’ is voor faalangstige kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Dit zijn vaak kinderen die:

  • weinig zelfvertrouwen hebben
  • onderpresteren bij schoolse taken en toetsen
  • te hoge eisen aan zichzelf stellen
  • gespannen zijn tijdens bijvoorbeeld een toets of spreekbeurt, wat zich onder andere kan uiten in klachten van hoofdpijn/ buikpijn.

Het doel van de training is dat kinderen bij zichzelf faalangstige gedachten leren herkennen, leren om niet in paniek te raken en leren hoe ze zich kunnen ontspannen. Ze leren anders denken en door zelfcontrole invloed te krijgen op hun eigen gedachtegang, zodat ze van een lastige/spannende situatie een “’goede” situatie kunnen maken, waarin ze niet gehinderd worden door angstige gedachten. Kinderen leren dat ze invloed hebben op hun gedachten en gedrag in een voor hun spanende of stressvolle situatie.

“Je bibbers de baas is een groepstraining van 10 bijeenkomsten van 45 minuten. In een klein groepje wordt op een speelse manier geoefend met het herkennen van angst signalen, het toepassen van de 4 G’s(gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag uit de cognitieve gedragstherapie. Voorafgaand aan de training maakt de trainer kennis met de kinderen en hun ouders. De kinderen krijgen werkbladen en na elke bijeenkomst een huiswerkopdracht. In overleg met ouders kan onderzocht worden of het programma individueel aangeboden kan worden.

“Ik kan nu dingen uit mijn gereedschapskoffer gebruiken ”en dat helpt me om rustig te blijven”.

“Ik denk me zelf “sterk voor een spreekbeurt”

“Ik durf nu beter ergens op af te stappen.”

De training start bij voldoende aanmeldingen (minimaal drie kinderen). De kosten voor de groepstraining zijn €200,- inclusief intake, werkboek en evaluatie.
Het is ook mogelijk om het traject individueel te volgen. De kosten voor de individuele training inclusief intake, werkboek en evaluatie zijn €300,-.

Contact

Voor vragen of overleg kunt u altijd contact opnemen per mail, telefoon of het contactformulier gebruiken. Young minds & more beantwoordt telefoontjes en mail binnen 2 werkdagen.